Ankara Erkek Yurt

Ankara Erkek Yurt

Ankara Erkek Yurt

Ankara  Erkek  Yurt   ülkemizin başkenti  Ankara sınırları içerisindeki  devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenci sayısı yaklaşık beş yüz bin rakamına ulaşmıştır. Bu rakamlar her sene giderek artmaktadır.Bazı üniversitelerin fakülte sayılarını artırmaları ve bölünmeleri nedeniylede yeni kampüs yapım çalışmalarına başladıklarını biliyoruz. Hacı Bayram Üniversitesi Tandoğan semtinde Ankara Garına yakın yaklaşık ellibin metrekarelik bir alanda yeni kampüs inşaatına başlamıştır.bundan dolayı Ankara’ya yurdun çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerin barınma sorunu giderek önem kazanmaktadır.Ankara  Erkek  Yurt ara.

Gelişmesi bakımından Kant’ın felsefesi iki döneme ayrılır: 1. Kritik öncesi dönemi, 2. Kritik dönemi.
1781 yılında yayınlanan “Salt Aklın Kritiği” ile Kant’ın “Kritik Felsefe” denen felsefe görüşü başlamıştır. Yenilik, Kant’ın “salt” kavramını genişletmesi ile başlamaktadır. “Salt” bilen süje de bulunan, deneyden gelmemiş olan bir form öğesi demektir.

Ankara’da Barınma

Kant’a göre hem görüde, hem de düşüncede a priori olan bilgi öğeleri vardır ve onu ilgilendiren de, “kesin a priori” dir, yani deney ile hiçbir şekilde karışmamış olan bilgi öğeleridir. Onun a priori’ye bu ilgisi, bir yandan konuları gereği a priori bilgilerle çalışan metafiziği eleştirmek isteğindendir; öbür yandan da a priori bilgiyi deney bilgisinden üstün saydığındandır. Çünkü a priori bilgi, “zorunlu” ve “tümel geçerliği” olan bilgidir. A priori bilgiyi, a posteriori bilgiden yani deneyden türemiş olan bilgiden ayıran da bu ölçüdür. “A posteriori” olan bilgiler sallantılıdırlar yani gözlemlerle boyuna düzelirler. Buna karşın, a priori bilgiler zorunludurlar yani deneyin, bunların başka türlü de olabileceklerini göstermesine olanak yoktur.Ankara  Erkek  Yurt ara
Kant yargıları önce iki bakımdan ikişer ikişer ayırır sonra da bunları aralarında birleşti

Kaçınamadığı sorular yüzünden tedirgin olmak; gerçi bu sorular aklın kendi yapısından çıkarlar ama o bunlara yanıt da veremez; çünkü bunlar insan aklının her türlü gücünün üstüne çıkarlar.” “Ama bu sorulara yanıt veremezlik de edemez insan; bu yüzden “sonu gelmeyen çekişmelerin” içine düşmüştür. Bu çekişmelerin geçtiği alanın adı da metafiziktir. Bir zamanlar metafiziğe “bilimlerin kraliçesi” gözü ile bakılıyordu ama çağımızda da hor görülüyor, “itilip kakılıyor”; bu gibi araştırmalara aldırış edilmiyor, diyordu Kant ama aldırışsızlık boşunadır, çünkü insan doğası metafiziğe ve bu tip konulara ilgisiz kalamaz” diyerek açıklıyordu düşüncelerini. Kant’ın bu sözlerinin günümüz için de geçerliğini yitirmediği görülüyor. Bir bakımdan a priori (deneyden gelmeyen) ve a posteriori (deneyle elde edilen) yargılar, öbür bakımdan da analitik ve sentetik yargılar olarak ayırt edilir.

www.eyubogluyurt.com

 

http://www.eyubogluyurtlari.com.tr/


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir