Ankara Erkek Yurtları Ara

Ankara Erkek Yurtları Ara

Ankara Erkek Yurtları Ara

Ankara Erkek Yurtları Ara 781 yılında yayınlanan “Salt Aklın Kritiği” ile Kant’ın “Kritik Felsefe” denen felsefe görüşü başlamıştır. Yenilik, Kant’ın “salt” kavramını genişletmesi ile başlamaktadır. “Salt” bilen süje de bulunan, deneyden gelmemiş olan bir form öğesi demektir.
Kant’a göre hem görüde, hem de düşüncede a priori olan bilgi öğeleri vardır ve onu ilgilendiren de, “kesin a priori” dir, yani deney ile hiçbir şekilde karışmamış olan bilgi öğeleridir. Onun a priori’ye bu ilgisi, bir yandan konuları gereği a priori bilgilerle çalışan metafiziği eleştirmek isteğindendir; öbür yandan da a priori bilgiyi deney bilgisinden üstün saydığındandır. Çünkü a priori bilgi, “zorunlu” ve “tümel geçerliği” olan bilgidir. A priori bilgiyi, a posteriori bilgiden yani deneyden türemiş olan bilgiden ayıran da bu ölçüdür. Ankara Erkek Yurtları Ara “A posteriori” olan bilgiler sallantılıdırlar yani gözlemlerle boyuna düzelirler. Buna karşın, a priori bilgiler zorunludurlar yani deneyin, bunların başka türlü de olabileceklerini göstermesine olanak yoktur.
Kant yargıları önce iki bakımdan ikişer ikişer ayırır sonra da bunları aralarında birleştirir. Bir bakımdan a priori (deneyden gelmeyen) ve a posteriori (deneyle elde edilen) yargılar, öbür bakımdan da analitik ve sentetik yargılar olarak ayırt edilir.Ankara Erkek Yurtları Ara  Analitik yargılar yalnız kavramları açıklayan kavramın tanımında saklı olan “aydınlatan” yargılardır. “Cisimler yer kaplarlar” yargısında yeni bir şey öğrenemeyiz çünkü “yer kaplama” zaten cismin tanımının içinde bulunmaktadır. Buna karşılık, sentetik yargılar bilgimizi genişletirler, çoğaltırlar çünkü bunlarda kavramımızın dışına çıkıp onu başka kavramlar ile birleştiririz ve başka kavramlar arasında bağlantılar kurarız. “Cisimler ağırdırlar” yargısında yeni bir şey öğrenirim çünkü “ağır olmak” cisim kavramında kapsanmış değildir; burada “cisim” kavramı ile “ağırlık” kavramını bir araya getiriyorum, onların arasında bir bağ kuruyorum.
Analitik yargılar yani yalnız kavramları açıklayan yargılar, karakterleri gereği, hep a priori ’dirler, deneyden gelmezler. Buna karşılık, sentetik yargılar; bilgimizi genişletip, çoğaltan yargılar içinde a posteriori, deneyden türemiş olanları da vardır.Ankara Erkek Yurtları Ara
Kant’ı ilgilendiren; hem sentetik hem de a priori olan yargılardır. Sentetik a priori yargı; hem bilgimizi genişleten, hem de deneyden gelmeyen yani zorunlu ve tümel geçer olan bilgiler demektir. Böyle yargılar var mı? Kant’a göre var ve “Salt Aklın Kritiği” nin başlıca ödevi de, bu çeşit yargıların dayandığı temeli bulup göstermektir. Bilgide kesinlik, ancak salt deney bilgisinin dışına çıkıp bu gibi sentetik apriori yargıları kullanmaya hakkımız olan yerde olabilir.Ankara Erkek Yurtları Ara

 

 

www.eyubogluyurt.com

 

http://www.eyubogluyurtlari.com.tr/


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir