Ankara Gazi Erkek Öğrenci Yurtları

Ankara Gazi Erkek Öğrenci Yurtları

Ankara Gazi Erkek Öğrenci Yurtları

Ankara Gazi Erkek Öğrenci Yurtları Etimolojik köken olarak ‘sofist’ kelimesi Yunanca sophos (bilge, becerikli, zeki) sözcüğünden türetilen sophistes’ten gelir ve öğrenmeyi ve öğretmeyi kendilerine meslek edinen kişileri belirtmek için kullanılır. Dönemin sosyal değişimleri ve siyasal gelişimleri sofistlerin son derece etkili olmalarına yol açmıştır. Sofizmin doğuş nedenleri arasında Atina demokrasisinin tamamen yeni türden bir eğitime, pedagojiye duyduğu pratik gereksinim belirleyici olmuştur. Sofistler ayrıca bir anlamda ‘Yunan Aydınlanması’ olarak adlandırılacak gelişmenin de yaratıcılarıdır. Ankara Gazi Erkek Öğrenci Yurtları

İlk sofistlerin toplumda büyük bir saygınlığı olmasına rağmen felsefe tarihinde ‘sofist’ denildiğinde akla olumsuz bir anlam gelmektedir. Ankara Gazi Erkek Öğrenci Yurtları
Bu anlam başta dönemin en önemli filozofları olan Sokrates’in, Platon’un ve Aristoteles’in sofistlere karşı yürüttüğü mücadeleden kaynaklanmaktadır. Sofistler sürekli bu düşünürler tarafından eleştirilmiş ve küçük görülmüşlerdir. Sofistlerin para karşılığı ders vermeleri o dönemde sıkça ağır biçimde yadırganmıştır. Bununla birlikte felsefe tarihi içinde erdemin öğretilir olup olmadığı gibi çok önemli soruların sorulmasında ya da yeni yaklaşımlar geliştirilmesinde sofistler her dönem önemli etkilere yol açmışlardır. Ankara Gazi Erkek Öğrenci Yurtları
Eski Yunan dünyasında ‘sofist’ adlandırması, erken dönemde, kendi alanında yetkin şairler için kullanıldığı gibi Thales, Bias, Solon gibi toplumda saygın bir konuma yerleştirilen bilge ve düşünürler için de kullanılıyordu. Bu kullanımına zıt olarak sofist nitelemesi, özellikle geç dönemde, bazı oyun yazarlarının ve Platon’un metinlerinde kazanç peşinde koşan, toplumsal saygınlığını kaybetmeye başlamış yetenekli öğretmenler için de kullanılmıştır. Belli bir işi yapmadaki üstünlük bakımından gemici, kâhin ya da heykeltıraş kişiler için bu sözcük, söz konusu kişilerin alanlarındaki yetkinliklerini vurgulamak için de kullanılırdı. Ankara Gazi Erkek Öğrenci Yurtları
Bu kişiler yaptıkları işlerde usta olarak kabul ediliyorlar olduklarının çeşitli örnekleri vardır.

Üniversite Öğretimi

Platon döneminde öne çıkan Sofistler’in yanı sıra, Ankara Gazi Erkek Öğrenci Yurtları
en ünlüsü olarak Thales’in bilindiği Yedi Bilge de sofist olarak adlandırılıyordu. Farklı ders verme ve konuşma yapma tarzlarının yanı sıra sofistlerin ders verdiği konular da tümüyle aynı değildi. Sofistlerin ücret karşılığında verdikleri bu derslerin astronomi, matematik, müzik gibi konuları bir yanda tutulursa ana hatlarıyla bütün hayatını siyaset üzerine kurulmuş olduğu Atina’da, halk meclislerinde ve mahkemelerde kullanılmak üzere gerekli olan siyaset yapma ve etkili konuşma yapma bilgisiydi.

 

www.eyubogluyurt.com

 

http://www.eyubogluyurtlari.com.tr/


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir