Erkek Yurdu Ankara

Erkek Yurdu Ankara

  Erkek Yurdu Ankara

Erkek yurdu Ankara öğrenciler için vazgeçilmez ve varlığı kaçınılmaz olan bir gereksinim arz etmektedir. Çünkü kentimizde üniversite sayısı bir hayli fazladır.Bu sebeple Ankara’ya ülkemizin dört bir yanından onbinlerce öğrenci okumak amaçlı gelmekte ve yılarca kalmaktadır. bu öğrencilerin  barınma ihtiyacının karşılanması oldukça güçtür. Gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerinin yurtları bu ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Erkek yurdu Ankara ve Ankara kız yurtları bu ihtiyacın karşılanması konusunda oldukça önemli bir yer kaplamaktadır.

Baş döndürücü felsefe gelenekleri arasında, şüphesiz ki 18’inci ve 19’uncu yüzyıl Alman idealizmininayrı bir yeri vardır.Erkek yurdu Ankara Her felsefe tarihçisinin uğramadan geçemeyeceği ama uğramak için kendini hiçbir zaman yeterli hissetmediği bir alan olan 18’inci ve 19’uncu yüzyıl Alman idealizmi, dönem felsefelerini hayli meşgûl etmiş ve hatta günümüz felsefelerini de hatırı sayılır ölçüde etkilemiş görünür. GeleneğinImmanuel Kant (1724-1804) ile başladığını söylemek çok yanlış olmaz.Erkek yurdu Ankara Ama geleneğin doruk noktasında duran filozoflar, Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Friedrich Schelling (1775-1854) ve elbette Georg Wilhelm Friedrich Hegel‘dir. Erkek yurdu Ankara Ölümünün 184’üncü yılında, bu filozoflardan Hegel’e ve onun felsefesine dair bazı dipnotlar paylaşacağız.

Ankara Erkek Yurtları

Erkek yurdu Ankara Mutlak idealizm, her şeyin Ben‘in içinde olduğu, bir başka ifadeyle Bilinç‘in dışına taşan hiçbir şey olmadığı ya da daha kabacası Tin‘in her şeyi kapsadığı yönündeki radikal bir düşüncedir. Hegel; Tin, Geist, Ben, Bilinç, Saltık gibi kavramları yaklaşık anlamlardan kullandığından, bu kavramların ayrımında zorluk yaşanabilir.Erkek yurdu Ankara Ama basit bir felsefe okuması için bu kavramlarının her birini aynı anlamda almak bizi Hegel felsefesine biraz olsun yaklaştırabilir.Hegel felsefesi mantıksal bir felsefedir, daha açığı önermeler birbirini mantıksal açıdan izlerler. Hemen her konuya dokunabilen bir felsefe olan Hegel felsefesi,Erkek yurdu Ankara siyaset felsefesinden ahlâk felsefesine, sanat felsefesinden kültür felsefesine, zihin felsefesinden varlık felsefesine birçok felsefe içi disipline dokunmayı başarır. Belki de bu yüzdendir, felsefe tarihi için Hegel’in birçok eleştiri oku yönelmiştir. Örneğin; Marx, Hegel diyalektiği için “baş aşağı” durduğu eleştirisini yapmış ve kendisinin diyalektik yöntemi ayakları üstüne oturttuğunu söyler. Erkek yurdu AnkaraAma, Marx’ın baş aşağı durduğundan Hegel’i baş aşağı görebileceği yönündeki karşı sav bu eleştiriyi kolayca savuşturabilir. Şu bilinmelidir ki, başlı başına bir sistem filozofu olan Hegel felsefesinin bir eleştirisini sunmak için en baştaki önermeyi çürütmek gerekir. Çünkü bütün diğer önermeler, en baştaki önermeyi mantıksal olarak izler. İlk önerme çürütülmedikçe, diğerlerine itiraz etmek anlamsız bir çaba olacaktır.

www.eyubogluyurt.com

 

http://www.eyubogluyurtlari.com.tr/


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir