ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU ANKARA

ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU ANKARA

ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU ANKARA

Özel  öğrenci yurdu Ankara üniversite yerleştirme sınavında gerçekten başarı sağlayan öğrencilereya da bir arkadaşına soracak olsanız , hemen hemen hepsinden gelen cevaplar sınava kalan son ayları çok daha verimli değerlendirdim gibi  olacaktır. Bu sistem genelde ösym sınavlarında başarı sağlayan öğrencilerin tamamında zaman zaman konsantrasyon ve psikolojik etkiler gösterdiği görülmektedir. Özel  öğrenci yurdu AnkaraBuradan çıkaracağımız en önemli sonuç ise bu sınavın psikoloji yönüdür. Özel  öğrenci yurdu Ankara sınavı başarıyla geçerek barınma hizmeti alıcak öğrencilerin kafalarındaki en önemli sonlardan biridir.Bu aşamalardan geçen ve istedikleri bölümü kazanan öğrencilerin  doğru bir şekilde çalışma taktik ve teknikleri çok önemlidir.

Çağının ünlü bilginlerinden Ebu Bişr bin Yunus’tan Mantık, Ebu Bekr Ibn el Sarrac’dan dilbilgisi dersleri aldı. Bundan sonra Harran Üniversitesi’ne giderek felsefe çalışmaları yaptı ve burada Yuhna bin Haylan’dan Mantık bilgisini ilerletti. Aristo üzerindeki çalışmalarını burada yaptı. Bağdat’a döndükten bir süre sonra Mısır’a gitti. 941 yılında Mısır’dan Halep’e gelerek Emir SeyfüddevIe Hemedani’nin sarayında bulundu. Zamanının devlet adamlarından saygı gördü. Mütevazi bir hayat süren Farabi, Emir’in teklif ettiği yüksek maaşı kabul etmeyerek, ”Dört Dirhem”lik küçük bir ücretle yaşamayı yeğledi.Mısır’ da kaldığı sürece Türk kıyafeti ile dolaşır ve Türkçe konuşurmuş.arabi insanı tanımlarken “alem büyük insandır; insan küçük alemdir.” Özel  öğrenci yurdu Ankara Diyerek bu iki kavramı birleştirmiştir. İnsan ahlakının temeli, ona göre bilgidir; akıl iyiyi kötüden ancak bilgiyle ayırır. İnsan için en yüksek en yüksek erdem olan bilgi, insan beyninin çalışması sonucu elde edilemez; çünkü tanrısaldır, doğuştandır (Vehbi). Bilimin ise üç kaynağı vardır: Duyu; akıl; nazar. Bilimler ikiye ayrılırlar: Kuramsal (nazari) bilimler; uygulamalı (ameli) bilimler. Ahlak, siyaset, müzik, matematik uygulamalı bilimlere girer.Özel  öğrenci yurdu Ankara Toplumlarda öz bakımından ikiye ayrılırlar: Erdemli toplumlar ve erdemsiz toplumlar. Bu toplumları yöneltecek en kusursuz devletse, bütün insanlığı kapsayan dünya devletidir.

Özel Erkek Yurdu

Psikoloji ve metafizik üzerine kitapları büyük ölçüde kendi çalışmalarını yansıtmaktadır.Özel  öğrenci yurdu Ankara Aynı zamanda müzik üzerine de Müzik Kitabı(Kitab’ül-Musika) başlıklı bir kitap yazmıştır. Müzik sanatı ve bilimi üzerine büyük bir uzman idi ve müzik notaları bilgisine katkıları yanında, birkaç müzik enstrümanı da icat etti. Enstrümanını insanları istediği anda ağlatıp güldürebilecek kadar iyi çaldığı anlatılmaktadır. Fizikte, boşluğun varlığını göstermiştir. Kitaplarının çoğunun kaybolmasına rağmen, 43 mantık üzerine, 11 metafizik üzerine, 7 ahlak üzerine, 7 siyaset bilimi üzerine, 17 müzik, tıp ve sosyoloji üzerine ve de 11′i tefsir olmak üzere 117 eseri bilinmektedir. Daha ünlü kitaplarından bazıları, çeşitli ilim merkezlerinde birkaç yüzyıl boyunca bir felsefe ders kitabı olarak kalmış olan ve Doğu’da bazı kurumlarda halen öğretilmekte olan Özel  öğrenci yurdu Ankara Fusus al-Hikam kitabını içermektedir. Kitab al-Isa al-Ulum kitabı, bilimin sınıflandırılmasını ve esas ktedir. Ara Ehli’l-Medineti’l-Fazıla ‘Model Şehir’ kitabı sosyoloji ve siyaset bilimine ilk önemli katkıdır.

 

www.eyubogluyurt.com

 

http://www.eyubogluyurtlari.com.tr/


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir