ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ’NİN SORUNLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ’NİN SORUNLARI

Üniversite Öğrencileri’nin Sorunları

http://www.eyubogluyurt.com

Üniversite Öğrencileri’nin Sorunları

Üniversite Öğrencileri’nin Sorunları

Üniversitede öğrenci olmak, üniversite yaşamı genelde ülkemizde ve diğer ülkelerde kaygı ve stres üretecek bir ortamın niteliğini taşımaktadır.

Nitelikli insan gücü yetiştirmek sorumluluğunu üzerine alan üniversiteler, öğrencilerine bilgi, beceri, ideal ve iyi alışkanlıklar kazandırmanın yanı sıra, onların kişiliklerinin gelişmesi için problemlerinin de kaynağını bulup çareler aramalıdır.

Özellikle ülkemizde, ailelerin çoğunda, ana ve babalar, oğulları ve kızlarının ulaştığı öğrenim seviyesine ulaşamadıkları için “model olma”, çocuklarını etkileme güçlerini kısmen yitirmektedirler. Aksine, çocuklar ailenin kararlarını etkiler hale gelmektedir. Bazı hallerde bu durum olumlu gelişmelere, bazı durumlarda da aile ile çatışmaya neden olmaktadır.

 

Üniversite öğrencilerini sorunları’nı belli başlıklar altında toplamak gerekirse

1.Eğitim ve Öğretim Problemleri

  1. Ekonomik problemler
  2. Sosyo-kültürel problemler

4.Psikolojik problemler

Ekonomik problemlerin başında Barınma problemleri, Beslenme problemleri, Sağlık problemleri ve Öğretim giderleri ile ilgili problemler bulunmaktadır.

Gençlerimiz ve sorunlarına ilişkin olarak yapılan bir araştırmada  Üniversite ögrenciIerinin % 70’nin ekonomik, % 40’ının barınma, erkeklerin % 43 ve kızların % 28’inin arkadaşlık ilişkisi kurma, % 29’unun fakülte ve Üniversite hayatına uyum sağlama, erkeklerin % 77 ve kızların % 63′ ünün kişisel nitelikte sorunları bulunduğu  ve öğrencilerin yaklaşık % 86’sının üniversitelerde 1980 öncesinde görülen “terör” olaylarından huzursuz olduklarını ortaya koymuştur.

öğrenciIerin psikolojik sıkıntılarının  bir hayli yüksek olduğu görülmüştür.Verilen psikolojik sıkıntılar çeşitli üniversite ve bölgelerin genel ortalaması olarak şöyle sıralanmaktadır.
Gerilim % 74, aşırı kaygı % 68, uykusuzluk % 66, duygusal kararsızlık % 61, sürekli hayal kurma %56, aşın heyecan ve alınganlık % 54, çevre koşullarına uyum sağlayamama % 49,
insanlardan kaçma, içine kapanma % 48, insanlarla iyi ilişki kuramama % 46, sebebi belirsiz korku % 42 olarak sıralanmıştır.

Dünyanın değişen çehresi yüksek  öğrenime çok büyük önem verildiğini ve verilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Üniversiteler Yüksek düzeyde eğitim-öğretim yapan, elit kadrolar yetiştiren, bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan kuruluşlardır. Günümüzde toplumların üstünlükleri bilim ve teknolojide ulaştıkları düzeyle ölçülmektedir. Daha açık ifade ile devletlerin gücü, bilimde kaydettikleri mesafe ile doğru orantılıdır. Bir başka deyişle artık dünyada gücü belirleyen unsur bilgidir. Bu noktada bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma da çağımızın en önemli silahı haline gelmiştir.

Atatürk ülkenin bağımsızlığını  ve cumhuriyetin korunmasını Türk gençligine emanet etmiştir.Üzerinde özenle durulması gereken bu gençler ulusumuzun geleceğini tükenmeyen gücünü ve varlığımızı temsil etmektedir

.

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir