Ankara’da Özel Yurtlar

Ankara’da Özel Yurtlar

Ankara’da Özel Yurtlar

Ankara’da Özel Yurtlar   hem üniversitelere hem de şehir merkezine kolay ulaşılabilecek şekilde şehrin değişik bölgelerine yayılmış bulunmaktadırlar. Özelikle hem şehir merkezine hemde tüm üniversitelere çok kolay ulaşımı olan Beştepe, Emek ve Bahçelievler mahalleleri erkek yurtları ankara için önemli merkezlerdir. Bu bölgeler genel olarak  Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Tobb Üniversitesi, Ted Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne yakın konumda bulunları nedeniyle sebebiyle ve ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe Üniversiteleri gibi büyük üniversitelere kolay ulaşım imkanı sağladıkları için Ankara’da Özel Yurtlar daha çok tercih edilen bölgelerdir.Ankara’daÖzel Yurtlar.

Kierkegaard, var oluşçuluğun öncülerinden sayılır. Var oluşçu felsefe bir bakıma her var oluşçu filozofta kendine özgü bir nitelik kazanarak ayrıca tanımlanır, ancak bilinen genel nitelikleri ve felsefi özgüllüğü açısından var oluşçuluğun kurucu isimlerinin başında Kierkegaard sayılmaktadır. Kierkegaard’ın belli bir felsefi sistematik geliştirmediği doğru olmakla birlikte (Kierkegaard bu anlamda  gibi bağımsız ve dizgesiz filozoflardandır), Ankara’da Özel Yurtlar kullandığı kavramlar ve felsefe yapma tarzı sonradan var oluşçu felsefelerde görülen nitelikleri barındırır. Kierkegaard’ın itiraz ettiği ve sürekli eleştirdiği filozof Hegel’dir. Hegel’in rasyonalist ve sistematik felsefesi Kierkegaard için kabul edilemezdir.Kierkegaard’ın Hegel’den daha çok asıl olarak deflediği söylenebilir. Var oluşçu felsefelerde görülen kavramların çoğunluğu öncül olarak Kierkegaard’da görülür: saçma, bunaltı, korku ve kaygı. Kierkegaard’ın felsefi sorunsalı bir bakıma mevcut Hıristiyanlık içinde ve hatta karşısında nasıl iyi bir Hıristiyan olunacağı noktasına da bağlıdır. Kierkegaard, felsefe tarihinin soyut mantıksal kurgularla geliştiğini ve bu nedenle bireyi, bireyin gerçek yaşamını gözden kaçırdığını düşünür. Ona göre var oluş, somut ve öznel insanın yaşamıdır. Ankara’da Özel Yurtlar Bu nedenle felsefe somut düşünmeye, yani var oluşa yönelmelidir.

Kendisi de dinsel düşünceleri olan birisi olmakla birlikte sürekli din adamlarıyla, kurumlarıyla ve düşünceleriyle çatışma halinde oldu. Mevcut Hıristiyanlığın yozlaşmış olduğunu ileri sürdü ve Hıristiyan inancının tamamen yenilenmesine yönelik eleştiriler geliştirdi. Kierkegaard, din ve tanrıyı tamamen bireysel bir konu olarak değerlendirdi. Bu yönde giderek sistematik felsefenin bireyi göz ardı eden bütüncüllüğünü de reddetti. Felsefesinde bireyi merkeze aldı.Kierkegaard’ın özel hayatındaki olaylar, felsefesini de etkilemiştir.Ankara’da Özel Yurtlar  Lüteriyen papazı olmayı planlamış, ama daha papaz okuluna kayıt olmadan, 1840’da Regina Olsen’la nişanlanmıştır. Oysa babasından kalan mirasa rağmen, yazı yazmak, aile geçindirmek için yeterli bir meslek değildir. Bu nedenle Kierkegaard 1841’de nişanı atmış, ama bu olay onun felsefeye doğru hamlesine zemin hazırlamıştır.Ankara’da Özel Yurtlar

Bozulan nişanın ardından mücadele ve münakaşalardan kaçmak için şehri terk etmiş ve Berlin’e taşınarak orada ilk kitabını yazmıştır;Ankara’daÖzel Yurtlar  iki ciltlik bir eser olan Ya — Ya Da (1843) isimli bu kitapta estetikyaşam biçimiyle, etik yaşam biçimi kıyaslanmaktadır. Kierkegaard sonuçta toplam otuz kadar kitap yayınlamış ve sadece ilk kitabı kâr getirdiği için hepsinin basımını kendi cebinden ödemiştir. Eserlerinin çoğu mahlaslarla yayınlanmıştır. Hatta aslında, bir takma ismi bir başka takma isim altındaki kendi yazılarına saldırmak için kullanmıştır. Ankara’da Özel Yurtlar Regina’dan uzak kalmak, yazılarında dönüp dönüp ele aldığı bir konudur. Felsefi olarak kendisini,  (1770-1831) o dönem Kopenhag’da çok popüler ilan sistematik felsefesine sürekli karşı çıkarken bulmuştur. Kierkegaard, yürürken tuhaf bir şekilde geriye doğru kaykılmasına sebep olan bir sırt rahatsızlığından dolayı sürekli ve şiddetli acı içindeydi. Hem aşkta hem de mesleki arzularında hüsrana uğramıştı —öğretmenlik pozisyonu alamamıştı, ama yine de üretken bir yazardı.

www.eyubogluyurt.com

 

http://www.eyubogluyurtlari.com.tr/


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir